Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế

Các ngành đào tạo:

– Cử nhân Sư phạm Toán học
– Cử nhân Sư phạm Vật lý
– Cử nhân Sư phạm Hóa học
– Cử nhân Sư phạm Sinh học
– Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
– Cử nhân Sư phạm Lịch sử
– Cử nhân Sư phạm Địa lý
– Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
– Cử nhân Sư phạm Tin học
– Cử nhân Giáo dục Chính trị
– Cử nhân Sư phạm Mẫu giáo
– Cử nhân Giáo dục Mầm non
– Cử nhân Giáo dục Tiểu học
– Cử nhân Luật
– Cử nhân Quản trị kinh doanh
– Cử nhân Kế toán
– Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Please Login or Register to read the rest of this content.