Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế

Các ngành đào tạo:

- Cử nhân Sư phạm Toán học
- Cử nhân Sư phạm Vật lý
- Cử nhân Sư phạm Hóa học
- Cử nhân Sư phạm Sinh học
- Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
- Cử nhân Sư phạm Lịch sử
- Cử nhân Sư phạm Địa lý
- Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
- Cử nhân Sư phạm Tin học
- Cử nhân Giáo dục Chính trị
- Cử nhân Sư phạm Mẫu giáo
- Cử nhân Giáo dục Mầm non
- Cử nhân Giáo dục Tiểu học
- Cử nhân Luật
- Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Kế toán
- Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Please Login or Register to read the rest of this content.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply