Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU CHUNG

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – TÀI CHÍNH TPHCM

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tp.HCM (UEF) được trao sứ mạng là một Trường Đại học Việt Nam chất lượng cao, hướng vào chuẩn mực đào tạo quốc tế, hướng thành một trường Đại học hàng đầu Việt Nam và không ngừng phát triển; phát triển bền vững cùng tiến trình hội nhập toàn cầu.

MỤC TIÊU: CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ HỘI NHẬP TOÀN CẦU.

TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – TÀI CHÍNH TPHCM

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM luôn hướng tới xây dựng một trường đại học tiên tiến về chất lượng đào tạo và chuyển giao các thành quả nghiên cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn.

Đến năm 2020 Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM sẽ là một trung tâm giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học kinh tế hiện đại và cung cấp những sản phẩm trí tuệ đáp ứng mong mỏi ngày càng cao của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế.

Các giá trị của Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

– Sinh viên là tâm điểm của Nhà trường và trí tuệ của họ được lan tỏa và thâm nhập trong đời sống kinh tế – xã hội.

– Các công trình khoa học của Trường sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động kinh tế và kinh doanh.

– Nguồn giảng viên có trình độ cao, có đạo đức nghề nghiệp phương pháp giảng dạy hiện đại, sáng tạo sẽ tạo những hành trang cơ bản cho sự thành công của sinh viên sau tốt nghiệp.

– Liên thông giáo dục đại học quốc tế và cập nhật kiến thức cho sinh viên là nguồn truyền dẫn hữu hiệu những tri thức hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của xã hội.

– Sứ mạng và mục tiêu cao cả đã được xác định luôn là tài sản và động lực bảo đảm cho sự phát triển liên tục và bền vững của nhà trường.
II. ĐÀO TẠO:

Hệ đại học

Quản trị kinh doanh;
 • Quản trị kinh doanh tổng hợp;
 • Quản trị Marketing;
 • Kinh tế quốc tế.
Tài chính – Ngân hàng
 • Tài chính ngân hàng;
 • Tài chính doanh nghiệp.
Kế toán
 • Kế toán;
 • Kiểm toán quốc tế.
Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thông tin;
 • Mạng máy tính.

Hệ cao đẳng

 • Quản trị kinh doanh;
 • Kế toán;
 • Công nghệ thông tin.
 • Tài Chính – Ngân Hàng

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

A.. Văn Phòng Chính:

– Địa chỉ :Số 8 Đường Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM

– Điện thoại liên hệ : 08-38 27 27 88/ 08-35926909

– Fax: 08-35 926 900

2. Các Cơ Sở:

B. Cơ sở:
I. Cơ sở 92 Nguyễn Đình Chiểu :
Địa chỉ: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38 272 788 /08.39 106 401
Fax: 08.35 926 900

1. Khoa Giáo dục Đại cương:
Điện thoại: 08. 39 106 401
Email:

2. Bộ môn Ngoại ngữ:
Điện thoại: 08. 39 106 401
Email:

3. Phòng Quan hệ doanh nghiệp
– Điện thoại: 083 910 6827
– Email: ero@uef.edu.vn, r&dcenter@uef.edu.vn

4. Chương trình ICP
Điện thoại: 08.39 102 245/08.39 102 254
Email:

II. Cơ sở 112 Nguyễn Đình Chiểu:
Địa chỉ: 112 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38.272788
Fax: 08.35 926 900

1. Trung tâm Marketing
– Điện thoại: 08.66 781 290
– Email: marketing@uef.edu.vn

3. Trung tâm Ngoại Ngữ
– Điện thoại: 08. 66 793 720/08. 66 796 720

III. Cơ sở Gia Phú:
Địa chỉ: 311 – 319 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38 571 777
Fax: 08.3592 6900

1. Khoa Giáo dục Đại cương:
– Ext: 1

2. Bộ môn Ngoại ngữ:
– Ext: 2

3. Văn phòng Đoàn thanh niên:
– Ext: 3
– Email:

4. Trung tâm thư viện:
– Ext: 4
– Email: thuvien@uef.edu.vn

5. Phòng y tế:
– Ext: 5